O MNÉ

V určitom období života som sa zastavila a pocítila, že nežijem. Že robím všetko ako sa má, robím všetko pre všetkých. Plním príkazy.
Pomôžeš mi ? Jasné! To bola moja odpoveď. Až sa pomaly môj priestor zmenšoval a zmenšoval a moja energia sa vytrácala až napokon nebola žiadna. Žiadna na prácu a žiadna na fungovanie môjho vlastného tela.
Nerada na toto obdobie spomínam ale ďakujem zaň. Ak by neprišlo môj život by pokračoval ďalej a asi keby som sa zobudila v starobe bola by som veľmi sklamaná.
Umenie má každý v sebe a pre mňa je veľmi prirodzené či je to tanec, hudba spev alebo maľovanie.
Moje obrazy tvorí môj život, zážitky, skúsenosti, vzlety a pády. Bez nich by som nič nenamaľovala. Maľujem lebo raz budú tieto obrazy ilustráciou mojej knihy.
Motív prečo to robím je momentálne vyvažovať moje vnútro. Aby prežívalo pohodu a pokoj. Všetko čo prichádza aj odchádza beriem ako dar a príležitosť.
Strážim si svoj čas a to čo chcem ja. Robím to čo sa mi chce a práve tým je maľovanie.
Zachytím v ňom všetko čo chcem v budúcnosti opísať. Kedysi som si písala ciele, finančné a materiálne ale je to hlúposť pretože.....
“ Kde nie je láska, tam nie je vášeň. Kde nie je vášeň, tam nie je energia a kde nie je energia tam nie je nič. “

,,Nie sme tu preto, aby sme prežívali, ale preto, aby sme žili."

Volám sa Ivana a som kouč, ktorý sa venuje práci s podvedomím, vyhľadávaniu chybných programov a presvedčení, aplikuje terapiu TFT a EFT na okamžitú úľavu pri ťažkých emočných stavoch, úzkostiach a depresiách.

Som absolventkov školenia od Dr. Joe Dispenza , akreditovanej školy koučingu od Hana Lustik a terapie TFT a EFT od Graham Nicholls.